Security ‎( show explanation )‎

The light version of Outlook Web App includes fewer features. Use it if you're on a slow connection or using a computer with unusually strict browser security settings. We also support the full Outlook Web App experience on some browsers on Windows, Mac, and Linux computers. To check out all the supported browsers and operating systems, click here.


--------- Nyhet! ---------
Den 26.11.2018 kommer vi att ta i bruk nya Exchange 2016/2019 servrar.
Detta medför att denna inloggning kommer att få ett förändrat utseende.
Eter inloggning kommer ni att styras till er gamla vanliga miljö.
Under vintern kommer vi att påbörja migrering av kunder till den nya miljön.
Vi kontaktar dig i god tid före med tidpunkt och plan inför detta.

Vänliga hälsningar
Just-IT Åland Ab

Connected to Microsoft Exchange
© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.